CV

1970           Lærereksamen Holbæk Seminarium

1971-1974   Organist ved Glumsø og Bavelse kirker

1972-1976   Lærer i Københavns Skolevæsen

1978-2014   Organist ved Dragør kirke

1981           Kirkemusikalsk Diplomeksamen Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

1989-1996   Formand for Folkekirkens Ungdomskor, København-Helsingør Stiftskreds

1998-2014   Tillidsrepræsentant i Dansk Organist og Kantor Samfund

2007-2011   Kurser i konfliktløsning og -mægling på Center for Konfliktløsning
2010            Startede foredrags- og kursusvirksomhed
2012-          Konfliktmægler hos Konfliktmæglerne på Vesterbro

2015           Kursus i Core Dynamics hos Karsten Schiøtz

          

 

 

Og her en lidt mere personlig historie

Jeg voksede op i Valby og Rødovre ved København. Jeg var barn i 1950’erne, gik i søndagsskole  og lærte at være artig og tie stille, når de voksne talte. Da jeg var 6-7 år, lærte jeg at spille mundharpe, men drømte alligevel om at kunne spille klaver som min far, og når ingen så det, dirigerede jeg et imaginært orkester. Først som 16-årig begyndte jeg at spille klaver. Jeg blev lærer fra Holbæk Seminarium i 1970, spillede orgel og sang i kirkekor.

I slutningen af 60’erne begyndte jeg at gå til psykodrama. Her lærte jeg to jung-analytikere at kende, Hilde og Eigil Nyborg, som begge havde været elever af den schweiziske psykiater, C.G. Jung. Af dem lærte jeg drømmenes forunderlige sprog at kende.

Jeg blev lærer i København, men vidste nu, at kirkemusikken var min vej. Og med stor viljestyrke og  stærke venners støtte tog jeg kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1981.

Under min konservatorietid lærte jeg TM - Transcendental Meditation. Jeg vidste ikke, at der fandtes en ældgammel, kristen meditationspraksis. Det fandt jeg ud af senere og har siden praktiseret kristen meditation jævnligt.

I 1978 blev jeg organist ved Dragør kirke. Jeg oprettede kirkekor, ungdomskor og børnekor. Jeg var med i en orgelsag. Der blev bygget sognegård. Jeg blev personalerepræsentant i menighedsrådet. Jeg sad i bestyrelsen i Dragør Menighedssamfund - 10 år som formand. Jeg var kredsformand i Folkekirkens Ungdomskor. Og jeg blevtillidsmand for organisterne i Københavns Stift. Som sådan har jeg deltaget i utallige tillidsmandskurser. Med udgangen af maj 2014 gik jeg af som organist ved Dragør kirke for at arbejde freelance.  

Siden 2007 har jeg beskæftiget mig med konfliktløsning. Jeg har løbende taget kurser på Center for Konfliktløsning, som udmundede i, at jeg i 2011 blev konfliktmægler.

Allerede i min seminarietid begyndte jeg at spille harmonika og synge viser. Jeg har underholdt i sognegårde og på plejehjem, i foreninger og ældrecentre. Ligeledes har jeg holdt foredrag gennem mange år - især om åndelige og psykologiske emner.

Jeg er bosiddende i Dragør og er gift med Kirsten, som er socialpædagog på en døgninstitution. Vi har to voksne sønner.